مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده پویایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش نوآوری ها

دسته بندی:

قیمت: 100,000 ریال

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۲

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:    ۲۰     صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M282

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی مدیریت ترجمه شده پویایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش نوآوری ها

عنوان انگلیسی:

The dynamics of factors affecting the adoption of innovations

چکیده فارسی:

نسبت فراوانی از نوآوری های فناوری اطلاعات (IT) پیوسته در حال تلاش برای پذیرش بازار هستند. مدل های مختلفی در مطبوعات به منظور کمک به درک اصول پذیرش نوآوری های IT پیشنهاد شده اند، اما اکثر آنها تلویحاً فرض می شوند که عوامل شرح دهنده پذیرش تصمیمات در طول زمان تغییر نمی کنند. این مطالعه آن فرض را مورد چالش قرار می دهد و با بررسی پویایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش به مطالب موجود می افزاید. پیشنهاد کلی ما این است که عوامل موثر در پذیرش نوآوری ها همراه با انتشار نوآوری در پیشرفت های بازار تغییر خواهد کرد. یک مطالعه تجربی در مقیاس بزرگ در بین شرکت ها در اندازه متوسط در انواع مختلفی از کشورها و صنایع اروپایی درباره نرم افزار پذیرش برنامه ریزی منابع تجارت (ERP) انجام شد. یافته ها به شدت نشان می دهند که عوامل موثر بر پذیرش اخیر ERP به طور قابل توجهی از عوامل شرح دهنده پذیرش اولیه متفاوت هستند. مراحل اولیه پذیرش فرآیند انتشار به ویژه توسط ترکیبی از محرک های راهبردی داخلی و نگرش های شرکت همراه با نیروهای خارجی مانند رقابت صنعتی و فعالیت های فروشنده تحریک می شوند. پس از این، ترکیب پذیرش عوامل محرک به نظر می رسد بیشتر بر بکارگیری مسائلی مانند مقیاس پذیری سیستم، تعداد صندلی ها و بودجه موجود سالانه متمرکز باشند. این مطالعه منجر به اطاعات روش شناختی و نتیجه گیری های واقعی می شود که همچنین مفاهیم عملی دارند. موسسه علمی الزویر ۲۰۰۲ تمامی حقوق محفوظ است.

کلید واژه ها: پذیرش، نوآوری، سیستم های اطلاعاتی، برنامه ریزی منابع سازمانی

۱- مقدمه

سرعت متناوبی که فناوری های اطلاعات جدید را رایحاً با همدیگر در بازار تحریک می کند معین است، و قابل فهم است که اکثر مطالعات معاصر برای بررسی عواملی انتخاب شدند که بر پذیرش یا رد نوآوری های IT تاثیر می گذارند. ] ۳۷، ۳۶، ۶ ، ۵ ،۲ [. مکرراً تمرکز این مطالعات بر ساخت و آزمایش پذیرش مدل هایی است که توسط اثر راجرز الهام شدند] ۳۳[ ، از انتشارات اصلی ریان وگروس]  ۳۴[، و کتاب نوشته شده راجرز به نام  “انتشار نوآوری ها ” در سال ۱۹۶۲ و ویرایش اخیر آن در سال ۱۹۹۵، اکثر مدل های پذیرش سعی دارند تا روابطی را بین موانع مختلف متغیرهای توضیحی و تصمیم سازمان ها برای پذیرش یا رد یک نوآوری ایجاد کنند [ ۴۳، ۳۹، ۳۷، ۱۱، ۸، ۶ ]. تمامی این مطالعات عوامل تبعیض آمیزی بین تمامی این مطالعات عوامل تبعیض آمیزی بین پذیرنده و ردکننده ها در یک نقطه مشخص در زمان پیدا کرده اند. با این حال، آنها همگی یک نقطه زمان مختلف برای انجام چنین کاری دارند. برای نمونه، بعضی مطالعات تصمیمات پذیرش را در مرحله بسیار اولیه فرآیند انتشار شرح می دهند [۱۱] در حالیکه مطالعات دیگر پذیرش آخر را توضیح می دهند [۸]. عوامل آشکار شده توسط یک مطالعه یک باره ای از یک گروه خاص می گویند، پذیرنده های اولیه ممکن است با این حال برای شرح و پیش بینی پذیرش نوآوری توسط گروه پذیرنده دیگر بسیار مناسب نباشند. به خوبی آشکار شده که گروه های پذیرنده متفاوت ویژگی های مختلفی درباره پذیرش نوآوری ها دارند [۳۳]. مور و مک کنا بیان می کنند که این تفاوت ها اساس پویایی انتشار نوآوری ها را شکل می دهند [۲۸]. مفهوم این موضوع این است که عوامل شرح دهنده پذیرش نوآوری ها همراه با ادامه فرآیند انتشار تغییر خواهند کرد. با این حال، تحقیقات نظام یافته قابل توجه کمی با تمرکز بر ماهیت این تغییرات انجام شده است.

چند مطالعه تجربی درباره این موضوع منتشر شده اند. برای مثال، مطالعه اخیر درباره پذیرش کامپیوترهای شخصی توسط مصرف کنندگان نشان می دهند که تصمیمات اولیه خرید اصولاً تحت تأثیر وضع سود و کاربردها برای سرگرمی می باشند، در حالیکه تصمیمات بعدی خرید برای کاربرد شخصی و تأثیر اجتماعی توسط دوستان و خانواده می باشند [۴۰].

در زمینه سازمانی، تنها دو مطالعه متمرکز بر پذیرش سازمانی توجه صریحی به پویایی عوامل پذیرش کرده اند [۲۶،۳۸].

تولبرت و زاکر پذیرش اصلاحات خدمات شهری توسط شهرها را بررسی کردند و دریافتند که تصمیمات پذیرش اولیه در منحنی انتشار نسبت به پذیرش بعدی توسط عوامل دیگر تحریک می شوند [۳۸]. لوین، لوین و مسیل پذیرش اسکنرهای نوری را با ذخیره های غذایی بررسی کردند و دریافتند که در مراحل اولیه شرکتهایی با میانگین ذخیره فراوان کمتر در بازارهای متمرکز عمل می کنند و تمایل دارند تا زودتر اسکنرها را بپذیرند [۲۶]. پس از این، تفاوت ها در اندازه و تمرکز همانطوریکه سایر شرکت ها از پذیرنده های اولیه پیروی می کنند کم اهمیت تر می شوند.

پاسخ دهید