مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اعمال هزینه یابی فعالیت مبنا در محیط زنجیره تامین

دسته بندی: -

قیمت: 170,000 ریال

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۰ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M580

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  اعمال هزینه یابی فعالیت مبنا در محیط زنجیره تامین

عنوان انگلیسی:

Applying activity-based costingin a supply chain environment

چکیده فارسی:

ابزارهای حسابداری سنتی بین شرکتی، در زمینه ی مدیریت زنجیره تامین مناسب نیستند، زیرا هیچ استانداردی برای تعریف و ترکیب بندی هزینه ها وجود ندارد. این امر مانع از تبادل و مقایسه ی داده های هزینه ای در بین اعضای گوناگون زنجیره تامین می شود. بر خلاف این زمینه، چند مدل هزینه یابی فعالیت مبنا برای حسابداری بین شرکتی پیشنهاد شده اند. با ارزشیابی این مدل ها، چارچوب مفهومی برای هزینه یابی فعالیت مبنا در زنجیره ی تامین مطرح شده است. این چارچوب، مبنایی برای مطالعه ی موردی می باشد که در بزرگتریم شرکت اروپایی برای عناصر نما اجرا شده است. این مطالعه نشان می دهد که چطور فرصتهای ذخیره ی معنادار هزینه بین شرکتها را می توان شناسایی کرده و اولین گام در ارزیابی مناسب بودن مدل پیشنهاد شده، را پیشنهاد کرد.

واژگان کلیدی: مدیریت زنجیره تامین، مدیریت هزینه، هزینه یابی فعالیت مبنا، پژوهش مطالعه موردی

پاسخ دهید