مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدیریت کیفیت مقصد توریستی موقعیت رضایت بازدیدکنندگان

دسته بندی:

قیمت: 185,000 ریال

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶   صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M614

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  مدیریت کیفیت مقصد توریستی موقعیت رضایت بازدیدکنندگان

عنوان انگلیسی:

Quality management of the tourist destination in the context of visitors’ satisfaction

چکیده فارسی:

خاصیت یک مقصد توریستی ضرورت اعمال مدیریت کیفیت یکپارچه را به همراه دارد که علاوه بر این شامل ارزیابی رضایت بازدیدکنندگان از یک مقصد با عوامل کیفیت کلیدی می باشد. مقالۀ حاضر به تعیین مهمترین عواملی که بیشترین تأثیر را بر رضایت کل بازدیدکنندگان و روابط بین ارزیابی عوامل خاص، رضایت کلی بازدیدکنندگان و انتظارات آن ها دارند می پردازد. داده ها توسط یک پژوهش اولیه مصوب جمهوری چک در مقصد توریستی برنو و اطراف آن به دست آمد. روش آنالیز رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت. در نتیجه، عواملی که بیشترین تأثیر را بر رضایت کلی بازدیدکنندگان داشتند شناسایی شدند. در آن واحد تأیید شد که رضایت کلی بازدیدکنندگان از ارزیابی عوامل کیفیت فردی که تحت تأثیر انتظارات و توقعات هستند بیشتر است

پاسخ دهید