دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری و مدیریت: ریسک کشور ، اندازه کشور و رقابت مالیاتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دسته بندی: -

قیمت: 100,000 ریال

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۱۵ صفحه فایل WORD

کد محصول: h26

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری و مدیریت: ریسک کشور ، اندازه کشور و رقابت مالیاتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی

عنوان انگلیسی:

Country risk, country size, and tax competition for foreign direct investment

چکیده فارسی:

این مقاله، رقابت مالیاتی برای سرمایه گذاری مستقیم  ریسک کشور، با استفاده از مدل دو کشوری با اندازه بازار های متفاوت را تجزیه و تحلیل می کند. ما نشان دادیم که سنجش بین انداره کشورها به عنوان مزیت منطقه ای و ریسک کشورها به عنوان یک ضعف منطقه ای، بر انتخاب منطقه یک موسسه خارجی تاثیر دارد. با توجه به این شرایط محیطی که موسسات خارجی با احتمالات یکسان ریسک کشورها در هر دو کشور بالقوه، در هنگام تصمیم گیری درباره ی مکان سرمایه گذاری، مواجه هستند، تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که اگر اندازه بازارهای کشورهایی با ریسک بالا به اندازه کافی بزرگ باشند در ارتباط با کشورهای کم ریسک ،  موسسات خارجی از انتخاب کشورهایی با ریسک بالا حتی اگر دولت کشورهای میزبان مالیات های سنگینی را تحمیل کنند دارای منفعت است. با توجه به شرایطی که موسسات خارجی با احتمالات متفاوت ریسک کشورها در هر کشور میزبانی مواجه هستند، نتایج ما نشان می دهد که موضوع مهم برای موسسات خارجی این است چه کشور میزبان هزینه بالایی داشته باشد یا هزینه پایین، کشور میزبان کشور پر ریسک است

مقدمه

جهانی سازی و ادغام های اقتصادی منجر به افزایش فعالیت های اقتصادی بین المللی مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی شده اند، که این نیز به نوبه خود موجب افزایش علاقه در تجزیه و تحلیل تئوریک رقابت های مالیاتی برای سرمایه گذاری های مستقیم خارجی شده است. بازتاب این وضعیت را می توان در تعداد زیادی از مقالات که رقابت های مالیاتی در زمینه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی را مورد مطالعه قرار داده است مشاهده کرد. پیشگامانی که در این زمینه مشارکت کرده اند، Haufler & Wooton(1999) مدلی را برای رقابت مالیاتی سرمایه گذاری خارجی ایجاد کردند. مدل انها از یک مدل دو کشوری ساده استفاده کرده است، مدلی که در ان هیچ شرکت داخلی وجود ندارد، با استفاده از دو کشور بالقوه با اندازه های بازار نامتقارن که با یکدیگر برای جذب سرمایه گذاری خارجی در رقابت می باشند استفاده شده است. این مطالعات نشان داد که، موسسه خارجی انحصار گرا، ترجیح میدهد که در کشوری با اندازه ی بازار بزرگ سرمایه گذاری کند حتی زمانی که، دولت کشور میزبان مالیات های سنگینی را اعمال کند.

تعدادی از مطالعات تلاش کرده اند برای مدل استادانه ای برای مدل Haufler & Wooton(1999)  ارائه شود. برای مثال،  Fumagalli(2003) رقابت مالیاتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین دو منطقه  که دارای سطوح مختلف تکنولوژی هستند را تحت فرض این که ان دو منطقه دارای بازار هایی یکسان از لحاظ اندازه هستند را مورد ازمون قرار دهد. Bjorvatn & Eckel(2006)رقابت های مالیاتی را برای FDI در بین کشورهای نامتقارن بوسیله کاستن ساختار بازار از نحوه عمل هافلر و ووتان را تجزیه و تحلیل کردند و نشان دادند که تفاوت ها در ساختار بازار، بر مفهوم رفاه رقابت مالیاتی و انتخاب محل برای موسسات خارجی،  تاثیر و نفوذ دارد. انها نشان دادند که سیاست های رقابتی، جذابیت کشورهای کوچک به عنوان محلی برای سرمایه گذاری را افزایش میدهد. هافلر و ووتان(۲۰۰۶)، سیاست های یکطرفه و هماهنگ شده مالیاتی را در اتحاد دو منطقه ای که با پتانسیل منطقه میزبان رقابت می کند. Hao & Lahiri (2009) دولت های غیر فعال و فعال در کشورهای میزبان در انتخاب مکان برای موسسات خارجی بوسیله بررسی تولیدکارایی در میان شرکتهای داخلی و خارجی را مورد بررسی قرار دادند. Mittermaire(2009) نقش صاحبان موسسات در رقابت های مالیاتی برای FDI های تحت اندازه های بازار های نامتقارن در کشورهای میزبان را مطالعه کرد و  نشان داد که در سیاست های رقابتب، انتخاب مکان موسسات خارجی بوسیله شروط صاحبان موسسات لازم در کشورهای میزبان، تحت تاثیر قرار می گیرد.

هیچکدام از مطالعاتی که در بالا لیست شد، در ارتباط با  ریسک کشورهایی که موسسات خارجی با انها در زمان سرمایه گذاری در کشور میزبان مواجه هستند، مرتبط نبوده است; این مطالعات بر تفاوت اندازه ی کشورها ، تعداد شرکت های داخلی، تفاوت در هزینه های تولید، نقش صاحبان موسسات، بیکاری، هماهنگی سیاست های مالیاتی، و از این قبیل تاکید داشته اند. اگرچه، در دنیای واقعی، مقداری زیادی از ریسک همراه FDI ها است. در واقع، هرکدام از پروژه های سرمایه گذاری های بین المللی با دو ریسک مواجه هستند: ریسک های مرتبط با پروژه و ریسک ها کشور میزبان (Marjit, Broll, & Mallick)

بسیاری از مطالعات تجربی ارتباط بین FDI و ریسک های کشور را مورد بحث قرار داده اند(e.g Abadie & Gardeazabal 2008;Asiedu, Jin, & Nandwa, 2009; Bevan & Estrin,2004;Carstensen & Toubal,2004; Fosfuri,2004; Janicki & Wunnava,2004; Mancuso,Dirienzo, &Das, 2010; Mody & Srinivasan,1998; Wheeler & Mody, 1992; Yang,2008) ،  و بسیاری از انها رابطه ای معکوس را بین این عامل ها نشان داده اند. در مقالاتی که به تجزیه و تحلیل تئوری پرداخته شده است، بسیاری از مطالعات، FDI را با ترکیب مفاهیم ریسک کشورها را با داخل کردن وارد مدل کرده اند (e.g., Aizenman & Marion, 2004; Albuquerque, 2003; Broll & Zilcha, 1992;Marjit et al., 1995; Raff & Srinivasan,1998; Schnitzer, 1999; Straub,2008;Thomas & Worral,1994). این مطالعات به بررسی FDI ها و ریسک کشورها می پردازد، اما رقابت بین کشورهای میزبان یا مکان و محل سرمایه گذاری را مورد ازمون قرار نمی دهد. برای تحقیق ما، مقاله ای در ارتباط با رقابت های مالیاتی برای FDI نیست که شامل ریسک کشورها نیز بشود. به این معناست که، اثار موجود ممکن است باعث غفلت در مورد ریسک کشورها در تجزیه و تحلیل رقابت مالیاتی برای FDI بشود. اگرچه، بوسیله بررسی رقابت مالیاتی  با ریسک کشور از نقطه نظر تجزیه و تحلیل تئوری، ما ممکن است قادر به ایجاد بینشی اضافی در ادبیات مرتبط با این زمینه شویم.

در این مقاله، ما یک مدل ساده رقابت مالیاتی را برای FDI با ریسک کشور را با استفاده از مدل دو کشوری که در ان دو کشور با ریسک های بالا و پایین قرار دارد، گسترش داده ایم. مطالعات ما چگونگی با وجود ریسک کشور، رقابت مالیاتی بوسیله دولت کشورهای میزبان در انتخاب مکان انحصارگرایی خارجی کسی که پتانسیل داوطلب شدن در بازار خارجی، تمرکز بر اندازه بازار و انتقال هزینه ها را دارد، نفوذ دارد، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. ما دو موقعیت را مورد بررسی قرار داده ایم: اول، ما موقعیتی را که احتمالاتی که موسسات خارجی با ریسک کشور میزبان مواجه می شود را که مشابه در هر دو پتانسیل کشورهای میزبان است، در زمان انتخاب مکان سرمایه گذاری، را بررسی می کنیم، دوم، ما موقعیتی که احتمالاتی که موسسات خارجی با ریسک کشورهایی که مشابه با هر دو کشور میزبان نیست را ازمون می کنیم. تفاوت در بین این دو موقعیت، بوسیله هر دو کشوری که به صورت جغرافیایی محدود است، یا عامل فاصله ای متفاوت کشورهای میزبان شبیه هستند، متاثر شده است. به علاوه، احتمالاتی که موسسات خارجی با ریسک کشور مواجه هستند، در کشورهایی که هزینه های بالا و یا پایین دارند، موثر است.

ما ان را تحت نمونه ای که موسسات خارجی با احتمالات ریسک یکسان کشور مواجه هستندنشان می دهیم. اگر اندازه بازار کشوری با ریسک بالا به اندازه کافی بزرگ با کشور کم ریسک مرتبط است. سود موسسات خارجی از تسویه در داخل کشور با ریسک بالا برزگ، در چیزی که دولت کشور میزبان یک بسته مالیاتی برای موسسات خارجی اعمال می کند. موسسات خارجی مکان یابی در داخل کشوری کوچک با ریسک کم را در زمانی که اندازه بازار دو کشور میزبان دقیقا برابر است را ترجیح می دهد، و موسسات خارجی برای سرمایه گذاریدر کشور هایی با ریسک پایین را انتخاب می کنند اگر واحد هزینه تجارت پایین باشد. تحت این نمونه که احتمالات ریسک کشور مختلف است، ما نشان می دهیم که موسسات خارجی برای سرمایه گذاری در کشورهایی با ریسک پایین را ترجیح می دهند اگر هزینه مبادلات خیلی کم مرتبط باشد، در حالی که موسسات خارجی برای سرمایه گذاری در کشورهایی با بازار های بزرگ را ترجیح می دهند، اگر هزینه مبادلات ارتباط زیادی داشته باشد، حتی اگر مکان سرمایه گذاری، یک کشور گران باشد. این نتایج اشاره می کند که تعادل (بازار های بزرگ کشور به عنوان منفعت مکانی در مقابل ریسک کشور به عنوان یک عامل بازدارنده مکانی) بر انتخاب مکان موسسه خارجی که می خواد سرمایه گذاری کند در یکی از کشورهای میزبان بالقوه، تاثیر دارد. اگرچه تحت موقعیتی در احتمالات ریسک کشور که متفاوت هستند، تجزیه و تحلیل ما نشان میدهد که چه چیزی برای موسسالت خارجی مهم است، ریسک کشور نیست، اما خواه کشور میزبان با هزینه ی بالا باشد یا با هزینه ی پایین.

پاسخ دهید