مقاله انگلیسی حسابداری و مدیریت با ترجمه :خلق دانش توسط مشاوران و دانشگاهیان برای بکارگیری آن در حسابداری مدیریت بخش عمومی

دسته بندی: -

قیمت: 100,000 ریال

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر:  ۲۰۱۰

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳ صفحه فایل WORD

کد محصول: h21

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته حسابداری: خلق دانش توسط مشاوران و دانشگاهیان برای بکارگیری آن در حسابداری مدیریت بخش عمومی : یافته های اولیه و توصیه هایی برای تحقیقات آتی

عنوان انگلیسی:

Knowledge creation for practice in public sector management accounting by consultants and academics: Preliminary findings and directions for future research

چکیده فارسی:

این تحقیق در مورد خلق دانش توسط مشاوران و دانشگاهیان برای بکارگیری آن در حسابداری مدیریت بخش عمومی می باشد. تحقیق حاضر نشان می دهد که محققان بر اهمیت کاربرد تأکید می نمایند، اما از آنجایی که آنها باید تحقیقات خود را در مجلات بین المللی به چا‍پ برسانند، در مورد چشم اندازهای یک ارتباط متقابل مؤثر بین کاربرد و تحقیق نگرانیهایی دارند. ارتباط محققان با مشاوران محدود شده است. مشاوران به دلیل فشارهای کار روزانه خود، دسترسی محدودی به تحقیقات دانشگاهی دارند. نقطه شروع خلق دانش توسط مشاوران، مسایل ومشکلاتی است که در عمل به وجود می آید، این دانش باید برای استفاده ی عملی مناسب باشد واغلب ترکیبی است از دانش صریح ودانش ضمنی. با این وجود، مصاحبه ما با محققان نشان میدهد که دانش ایجاد شده توسط برخی از آنها علم محور و بنیادی است در حالی که تحقیقات سایرین بیشتر مشکل محور وکاربردی می باشد. تحقیق ما به دو گروه واسطه یعنی محققان مشاور و مشاوران شاغل در مراکز تخصصی شرکتهای خود اشاره می کند که هر دوی آنها می توانند موانع ارتباط بین مشاوره و تحقیق را از میان بردارند.

واژگان کلیدی: دانشگاهیان، مشاوران، حسابداری مدیریت بخش عمومی.

۱-مقدمه

بخش عمومی در طول دو دهه گذشته به دلیل اینکه به قدر کافی موثر و کارامد نبوده، مورد انتقاد قرار گرفته است. بنابراین روشهای جدید حسابداری و مدیریت در پاسخ به این انتقادات ایجاد شده اند. از آنجایی که به طور مثال جهت گیری بازار برای بهبود عملکرد سازمانهای بخش دولتی مهم است، اطلاعات دقیق در مورد بهای تمام شده ی کامل خدمات و در نتیجه تکنیکهای جدید برای اندازه گیری بازده و هزینه یابی کامل مورد نیاز است. این بدان معنی است که حسابداری مدیریت همراه با سایر رشته ها مثل گزارش دهی مالی، حسابرسی و مدیریت می تواند به عملکرد بهتر بخش عمومی کمک نماید. حسابداری مدیریت یک شاخه کاربردی در مورد روشهایی است که به مدیران در برنامه ریزی و کنترل سازمان کمک می کند. اینکه چه روشهایی عملی اند و چه روشهایی غیرعملی، مسأله ای است که در ارتباط با کاربرد آن روش مطرح می شود، چون در رابطه با آن چیزی است که برای استفاده کنندگان از شیوه های حسابداری مدیریت مفید می باشد. این امر همچنین موضوعاتی راجع به شرایط لازم برای اجرای موفق این شیوه ها را در بر می گیرد.

فعالیتهای خلق دانش عبارتست از ایجاد تکنیک های جدید در حوزه حسابداری مدیریت، یا بهره گیری از روشهای موجود. سازمانها به تنهایی یا به عنوان بخشی از سازمانهای مشابه دانش ایجاد می کنند. اما آنها می توانند از دانش ایجاد شده توسط مشاوران و محققان دانشگاهی هم استفاده کنند. نوع دانشی که مشاوران و دانشگاهیان ایجاد می کنند ممکن است متفاوت باشد، چون مشاوران عمدتأ بر تجارب گذشته خود در موقعیتهای مشابه تکیه کرده و آن را مبنای تصمیم گیری شان قرار میدهند و دانشگاهیان پایبند به تئوریها و روشهای پژوهشی خود هستند. علاوه بر این، روش خلق دانش توسط مشاوران و محققان دانشگاهی می تواند همچنین تحت تاثیر مسایل و مشکلات مطرح شده توسط افراد حرفه ای قرار گیرد. مشاوران و دانشگاهیان علی رغم تفاوتهایشان می تواننددر خلق دانش کاربردی بر یکدیگر نیز تاثیر بگذارند. برای مثال، گاهی مشاوران از نتایج تحقیقات دانشگاهی استفاده می کنند یا دانشگاهیان از بینش های حاصل از کار مشاوره کمک می گیرند.

تحقیقاتی راجع به نقش مشاوران و دانشگاهیان در خلق دانش برای حسابداری مدیریت بخش عمومی وجود دارد. برای مثال، کریستن سن (۲۰۰۵، ۲۰۰۶) تاثیر مهم موسسات حسابرسی را بر بکارگیری حسابداری تعهدی در ایالت نیو ساوث ولز، استرالیا، نشان داد. به علاوه، لاپسلی و اولدفیلد (۲۰۰۱) نشان می دهند که شرکتهای مشاوره ای چند ملیتی بزرگ مروج ابزارهای کاملا کاربردی هستند؛ در حالی که شرکتهای مشاوره ای محلی کوچک به دنبال راه حل های اختصاصی برای به کار گیری آن در بخش دولتی می باشند. خلق دانش توسط دانشگاهیان برای به کار گیری آن در حسابداری مدیریت بخش عمومی، موضوعی است که کمتر مورد تحقیق واقع شده است. بررسی های انجام شده توسط ون هلدن و نورث کات (۲۰۱۰) که جنبه کاربردی اهداف تحقیق و کاربرد نتایج مقالات چاپ شده در مجلات پژوهشی بین المللی را مشخص می کند، قابل توجه است. تا آنجا که می دانیم این تحقیق اولین تحقیقی است که به طور همزمان به بررسی نقش مشاوران و دانشگاهیان در حسابداری مدیریت بخش عمومی وتاثیر متقابل آنها می پردازد.

موضوعی که ما می خواهیم بررسی کنیم این است که در چه مواردی خلق دانش در حوزه حسابداری مدیریت بخش عمومی توسط مشاوران و محققان متفاوت است و آیا عدم درک مشترک یا ارتباط بین آنها میتواند بر کاربرد دانش ایجاد شده تاثیر بگذارد. به منظور پرداختن به این موضوع، ما شباهتها و تفاوتهای بین این دو گروه را در شیوه ای که عمل بر فعالیتهای خلق دانش آنها تأثیر می گذارد، در منابع دانشی که از آن استفاده می کنند و در نوع دانشی که آنها خلق می کنند مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. همچنین روشهایی را بررسی می کنیم که آنها در ایجاد دانش بر یکدیگر اثر می گذارند. علاوه بر ارائه یافته های اولیه در مورد این مسایل، توصیه هایی برای تحقیقات آتی را نیز ارائه می کنیم. این مقاله نه تنها مصاحبه با مشاوران و محققان آکادمیک، بلکه مصاحبه با مشاورانی که به طور نیمه وقت به عنوان اساتید دانشگاه نیز فعالند و مشاوران شاغل در مراکز تخصصی شرکتهایشان (به دلیل نقش آنها در انتشار دانش به مشاوران همکار) را در بر دارد. همه پاسخ دهندگان در زمینه حسابداری مدیریت بخش عمومی در هلند فعالیت می کنند.

ساختار مقاله به صورت زیر میباشد:

در ابتدا به طور خلاصه زمینه ای را شرح می دهدکه مشاوران ومحققان دانشگاهی حسابداری مدیریت بخش عمومی در آن فعالیت میکنند، سپس به بیان ملاحظات نظری وشرح وتفصیل سوالات پژوهش وروش تحقیق می پردازد، در بخش بعدی نتایج تحقیق ارائه شده است و بخش پایانی به تحلیل نتایج تحقیق وتوصیه هایی برای تحقیقات آتی می پردازد.

پاسخ دهید