مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده حقایق در مورد گسب (هیات استانداردهای حسابداری دولتی)

دسته بندی:

قیمت: 100,000 ریال

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۳

تعداد صفحه انگلیسی: ۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۸ صفحه فایل WORD

کد محصول: h30

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده حقایق در مورد گسب (هیات استانداردهای حسابداری دولتی)

عنوان انگلیسی:

facts_about_gasb

چکیده فارسی:

در سال ۱۹۸۴ هیئت استانداردهای سود دولت (گسب ) بر طبق شالوده سود مالی(فاف) تشکیل شد تا استاندارد های آن گزارش های آمادگی ظاهری مالی این را هدایت می کنند. شالوده ، برای انتخایب اعضای گسب و هیئت مشاور مسئول است. و برای فالیتهای آنها و تمرین و توجه کلی آنها به استثنای قطعنامه مسائل فنی گسب تأمین بودجه می کند. وظیفه گسب مهم است زیرا گزارش ظاهری مالی میتواند مسئولیت مالی را نسبت به مردم شرح دهد و اساس سرمایه گذاری ، اعتبار و بسیاری از قانونگذاران و تصمیمات منظم و با قاعده می باشد.

مأموریت هیأت استاندارد های سود دولت

مأموریت هیئت استانداردهای سود دولت این است که استانداردهای سود دولت محلی و کشوری و گزارشات مالی را کخ بصورت زیر خواهد بود ، تأیید و اصلاح کند.

ـ اطلاعات سودمند را برای استفاده کنندگان گزارشات مالی باعث می‌شود.

ـ عموم را راهنمایی و تعلیم و تربیت می‌کند که این شامل تولید کنندگان، حسابرسان و استفاده کنندگان گزارشات مالی می‌باشد کاربردها و استفاده کنندگان سود دولتی و گزارش مالی

استانداردهای مالی و سود برای عملکرد موثر و قابل اجرای سیستم دموکراتیک دولت ضروری هستند.

ـ گزارش مالی یک نقش مهم را در انجام وظیفه دولت ایفا می‌کند تا آشکارا پاسخگو باشد.

ـ گزارش مالی دولتهای محلی و کشوری عادتا مسئولیت را ارزیابی می‌کنند و تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اتخاذ می‌کنند.

گزارشات مالی اولین استفاده کنندگان دولت محلی و کشوری موارد زیر می‌باشد.

ـ دولت ابتدا در مقابل شهروندان خود مسئول است.

ـ بطور مستقیم نماینده شهروندان، قانونگذار و هیئت مراقب می‌باشد و

ـ بودجه دولت را تهیه می‌کند یا در فرآیندهای دارایی، مالیات دهندگان، دولتهای دیگر، سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان، دادن تعهدات مالی و متخصص تجزیه شرکت و دخالت می‌کند.

همچنین مدیران استفاده کنندگان گزارشات مالی هستند، آیا آنها استفاده کنندگان اول را که وابسته هستند مورد بررسی قرار می‌دهند یا آیا آنها آماده‌اند که به اطلاعات درونی دسترسی یابند.

چگونه ماموریت کامل می‌شود

برای اینکه ماموریت آن کامل شود گسب به طریق زیر عمل می‌کند:

ـ استانداردهایی را فراهم کنید که سودمندی گزارشات مالی را که بر پایه نیازهای گزارش مالی استفاده کنندگان است بهبود بخشد مثل خصوصیات مهم قابل درک، مناسب و معتبر و خصوصیات یکسان و ثابت.

ـ استانداردها را بطور رایج و مرسوم نگه دارید تا تغییرات را در محیط دولتی منعکس کنند.

ـ برای اجرای استانداردها یک راهنما تهیه کنید.

ـ زمینه‌های مهم گزارشات مالی و سود بانکی را که می‌تواند در میان فرآیندهای بکارگیری استانداردها بهبود بخشیده شود را مورد رسیدگی قرار دهید.

ـ درک عمومی از طبیعت و اهداف اطلاعات را که در گزارشات مالی به چشم می‌خورند را بهبود ببخشید.

گسب توسعه می‌یابد و از مفاهیم استفاده می‌کند تا کار تاسیس استانداردهایش را هدایت کند. این مفاهیم یک چارچوب از معرف، یا چارچوب تصوری را تهیه می‌کند که برای حل گزارشات مالی و سود بانکی فرض می‌شود. این چارچوب کمک می‌کند تا شاخه‌های معقولی را برای داوری در آماده‌سازی و استفاده از گزارشات مالی ایجاد کنیم. همچنین آن به درک عمومی از ماهیت و محدودیت‌های گزارش مالی کمک می‌کند.

کار گسب هم بر مفاهیم و هم بر استانداردها بر پایه تحقیقی است که بوسیله کارمندان گسب و دیگران انجام می‌شود.

هیئت استانداردهای سود دولتی

بهبود مسئولیت دولتی از طریق گزارشات مالی باشد.

گسب فعالانه درخواست می‌کند و نظرات مختلف ناحیه انتخاباتی‌اش را در همه گزارشات مالی و سود بانکی که صادر شده‌اند مورد رسیدگی قرار می‌دهد. فعالیت‌های گسب برای شرکت عموم و مشاهده تحت عنوان «مراحل وظیفه» آزاد است که این بوسیله قوانین روش آن تحت قیومت دولت در می‌آید.

پاسخ دهید