مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت و اقتصاد: بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی

دسته بندی: -

قیمت: 190,000 ریال

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۶

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۵ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h53

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی

عنوان انگلیسی:

Efficiency analysis of cross-region bank branches using fuzzy data envelopment analysis

چکیده فارسی:

در اقتصاد و جامعه امروز ، تجزیه و تحلیل عملکرد در صنایع خدمات، توجه بیشتر و بیشتری را بخود اختصاص میدهد .روش سنتی تجزیه و تحلیل پوششی داده ها (DEA)، نیاز به یک محیط عامل سازگار دارد . با این حال، در واقع، نیاز به ارزیابی واحد های متعلق به محیط های مختلف وجود دارد که این واقعیت روش های سنتی رابه استفاده از نظریه DEA در دنیای واقعی به چالش می کشد که در آن تعیین معیار در سراسر منطقه می تواند یک کار بسیار مهم باشد . این مقاله منطق فازی را به فرمول DEA برای مقابله با متغیرهای محیطی معرفی میکند به طوری که عملکرد شعب بانک از مناطق مختلف را می توان ارزیابی کرد . مقایسه درون استانی و بین استانی بر اساس نتایج DEA فازی داده شده است. این نتایج با نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل DEA سنتی مقایسه شده اند

۱٫مقدمه

صنعت بانکداری برای هر یک از ما از اهمیت زیادی برخوردار است . با در دسترس بودن فن آوری های جدید و اینترنت، سازمان های بیشتر و بیشتری در حال ورود به برخی از جنبه های کسب و کار بانکی هستند و این نتایج در رقابت شدید در بازار خدمات مالی قرار دارد . بانک های عمده داخلی همچنان به دنبال فرصت های موجود به منظور افزایش رقابت خود میباشند . در نتیجه، تجزیه و تحلیل عملکرد در صنعت بانکداری به بخشی از شیوه های مدیریت آنها تبدیل شده است. مدیریت های برتر بانکی خواهان شناسایی و از بین بردن علل ناکارآمدی و  در نتیجه کمک به شرکت های خود برای به دست آوردن مزیت رقابتی، یا، حداقل، دیدار با چالش ها ی دیگران هستند . به طور سنتی، بانک ها در مورد اقدامات مختلف سود دهی برای ارزیابی عملکرد خود متمرکز اند . معمولا نسبت های مختلف به منظور  تمرکز بر روی جنبه های مختلف عملیات انتخاب می شوند. با این حال، تجزیه و تحلیل مقدار نسبتا ناچیزی از اطلاعات  را فراهم می کند که با توجه به اثرات اقتصاد مقیاس، شناسایی سیاست های تعیین معیار و برآورد اندازه گیری عملکرد کلی شرکت است . به عنوان جایگزین هایی برای ابزارهای مدیریت بانک های سنتی، تجزیه و تحلیل بهره وری مرزی اجازه میدهد مدیران بطور عینی بهترین شیوه ها در محیط های پیچیده عملیاتی را شناسایی کنند . پنج روش مختلف، یعنی، تجزیه و تحلیل پوششی داده ها (DEA) و غیره، free disposal hull(FDH) روش مرزی تصادفی (SFA)، همچنین رویکرد مرز اقتصادسنجی (EFA) ، رویکرد مرز ضخیم (TFA) رویکرد و توزیع آزاد (DFA) ، در مقالات  به عنوان روشی برای ارزیابی بهره وری بانک گزارش شده است.

این روش ها  عمدتا در مقدار محدودیت ها در مشخصاتی است  از بهترین مرز عمل و فرض بر خطای تصادفی و ناکارآمدی تحمیل متفاوت است. در مقایسه با روش های دیگر، DEA راه بهتری برای سازماندهی و تجزیه و تحلیل داده هاست  از آن جا که اجازه می دهد تا بهره وری در طول زمان تغییر کند و نیاز به هیچ فرض قبلی در مشخصات بهترین مرز عمل ندارد . بنابراین، DEA یک رویکرد پیشرو برای تجزیه و تحلیل عملکرد در صنعت بانکداری در مقالات است. با این حال، تجزیه و تحلیل DEA سنتی نیاز به زیرساخت ها و محیط زیست عامل سازگار دارد  که در آن اشخاص، مناسب به نام واحد تصمیم گیری (DMU ها)، عمل است. واقعیت این است که نیاز به مقایسه DMU هایی وجود دارد  که در آن برخی از واحدها ممکن است یک محیط متفاوت داشته باشسند  که دیگران نمی توانند اتخاذ کنند ، از این رو، مقایسه همیشه عادلانه به نظر نمی رسد. این واقعیت روش های سنتی را در  استفاده از نظریه DEA به موارد دنیای واقعی به چالش میکشد . بانکر و موری ورودی و خروجی های طبقه  ای را معرفی کرد و توسعه هایشان بر این فرض استوار است که یک اصل طبیعی و یا سلسله مراتب دسته ای است . همان نویسندگان همچنین با بازده نسبی فنی و مقیاس واحدهای تصمیم گیری زمانی معامله داشتند  که برخی از ورودی و یا خروجی  ها بطور خارجی ثابت و خارج از کنترل اختیاری از مدیران DMU پرداخته بود. کوپر و همکارانش یک روش را برای انجام مقایسه بین سیستمها معرفی کردند . آنها به استفاده از مشکل عدد صحیح مختلط LP (برنامه ریزی خطی) با متغیر باینری برای ارزیابی واحدهای تصمیم گیری در سیستم های مختلف پرداختند . عدد صحیح مختلط LP پیشنهاد شده توسط یک الگوریتم حل میشود  که در آن واحد های یک زیر سیستم  نسبت به مرز مبتنی بر زیر سیستم های دیگر ارزیابی میشود. که به بهره وری فوق العاده ارائه شده توسط اندرسن و پترسون مرتبط است. مشابه مانع بهره وری فوق العاده DEA، مشکل غیر عملی اغلب زمانی اتفاق می افتد که با استفاده از مدل BCC برای انجام مقایسه بین سیستمها باشد . به عنوان یک نتیجه، رفتار ارائه شده توسط کوپر و همکارانش نمی تواند اعمال شود درصورتی که  نیاز به برآورد مرز تولید با استفاده از بازده متغیر به فن آوری مقیاس (VRS) و جدا کردن اثر مقیاس از تغییرات بهره وری باشد  . علاوه بر این، لوزانو Vivas و همکارانش متغیرهای محیطی را به طور مستقیم به مدل اساسی   DEA ترکیب کردند وقتی که متغیرها به مدل DEA نمرات بهره وری افزوده میشوند . روش آنها از افزودن هر یک از تضمین های عامل زیست محیطی که تنها نمرات کارایی DMU ها با شرایط بد محیطی می تواند تغییر کند . این روش دارای یک پیش شرط است : آنها باید پیشبرد  نوع تأثیر هر یک از متغیر های محیط زیست در نمرات بهره وری را بدانند . به عبارت دیگر، هر عامل غیر قابل کنترل باید نفوذی از جهت دانش داشته باشد. این مقاله منطق فازی را به فرمول DEA برای مقابله با متغیرهای محیطی معرفی میکند به طوری که عملکرد شعب بانک از مناطق مختلف می تواند ارزیابی گردد . این رویکرد می تواند با متغیرهای کمی و کیفی یا متغیرهای زبانی زیست محیطی سروکار داشته باشد  . در فرمول ما متغیرهای محیطی به عنوان مقیاس های ارتباط دهنده  در سراسر زیر سیستم های مختلف ارائه میشوند  به طوری که مقایسه میان منطقه ای بتواند انجام شود . برای رویارویی با ارزیابی در میان سیستم های مختلف، روش ما یک جایگزین برای ساخت مدل BCC،ارائه میدهد که مانع کوپر و همکارانش است. مدل های فازی پیشنهادی ما بر اساس فرمولاسیون Lertworasirikul و همکارانش استوار هستند  با این حال، با ترکیب متغیرهای فازی و مشخص در مدل ها متفاوت است. مدل CCR فازی ما قدرت تبعیض آمیز ی را نشان میدهد  که نگرانی اصلی در Lertworasirikul و همکارانش است . بقیه این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش ۲ ارائه دهنده تحلیل پوششی داده های فازی (DEA) همانند  مدل های مفهومی می باشد. بخش ۳ نتایج DEA فازی و بحث را ارئه میدهد . در نهایت، نتیجه گیری و کار آینده ما در بخش ۴ ارائه شده است.

پاسخ دهید