دانلود رایگان مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته حسابداری : اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام مالزی با استفاده از تکنیک موجک

دسته بندی:

قیمت: 100,000 ریال

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱ صفحه فایل WORD

کد محصول: h23

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام مالزی با استفاده از تکنیک موجک

عنوان انگلیسی:

Impact of capital control measures on the Malaysian stock market

چکیده فارسی:

هدف: هدف این مقاله بررسی وسعت اندازه گیری کنترل سرمایه است که به وسیله بانک مرکزی مالزی در اواخر ۱۹۹۸ اجرا شده است و تاثیر آن بر جداسازی بازار سرمایه مالزی از دیگر بازارهای سرمایه عمده است.

طراحی، روش شناسی، نگرش: S&P 500، شاخص Nikkei 225 ، شاخص STI و شاخص KLSE مرکب، در نظر گرفته شده است. تکنیک تبدیل موجک گسسته   – موجک هار در تجزیه و تحلیل سری های مختلف به مقیاس زمانی متفاوت در طول دوره قبل و بعد از کنترل سرمایه در مالزی به کار می رود. تجزیه کردن سری ها در تخمین وابستگی متقابل بین شاخص KLSE  مرکب با ۳ بازار دیگر در مقیاس های زمانی متفاوت کاربرد دارد.

یافته ها: یافته های تجربی از ۳ نتیجه حمایت می کند، اول، در دوره قبل از کنترل سرمایه، با نفوذترین بازار که از مقیاس های زمانی آمریکا برای ارسال اطلاعات به مالزی پیروی می کرد، سنگاپور است. دوم، بعد از ایجاد و وضع کنترل سرمایه، اثرات سرریز شده از سنگاپور به مالزی اساسا رد شده و پیشنهاد شده که ارتباط و تعامل بین این ۳ بازار کاهش پیدا کند. سوم، بعد از کنترل سرمایه، همه ۳ بازار دارای اهمیت مشابهی بودند اما سطح تاثیر متوسط بر بازار مالزی داشته اند.

محدودیت های تحقیق و اشارات: سرایت تلاطم و بازده توضیح داده شد و کاربرد سری های بازده و تلاطم در مقیاس های زمانی متفاوت تهیه شده است و یک سطحی از پویایی نسبت به رویکرد استاندارد سری ها در دامنه زمانی محدود نشان داده شده است.

ارزش: نتایج این مقاله اشارات بالقوه ای برای تخصیص دارایی ، امنیت های قیمت گذاری داخلی، اجرای مصونیت جهانی و استراتژی های جهانی و ارزیابی پیشنهادهای تنظیمیبه جریانات محدودیت بین المللی سرمایه دارد.

  • مقدمه

در اواسط ۱۹۹۷، مالزی تنها کشور در بین کشورهای جنوب شرقی آسیا بود که از بحران مالی شرق آسیا ضربه دید و این باعث ایجاد آشفتگی وسیعی در اقتصادش شد. نوسان جریان های سرمایه کوتاه مدت و نوسانات بیش از حد رینگت، شرایط دشواری را برای بانک مرکزی مالزی ایجاد کرد. بانک نگرا مالزی(BNM) برای غلبه بر انقباض در اقتصاد، به سیاست انبساطی دست زد. برای تثبیت ارزش نرخ مبادله، در سپتامبر ۱۹۹۸، مالزی یک تصمیم بحث برانگیز در مورد اجرای نرخ مبادله و اندازه گیری کنترل سرمایه انتخابی گرفت. نرخ مبادله ثابت شد. ۸۰/۳ رینگت در برابر هر دلار آمریکا، در حالی که جریانات سرمایه کوتاه مدت محدود شد. هدف اصلی این راه حل جدا کردن بازارهای مالی داخلی از جریانات سرمایه نوسنات پرتفولیو بود. این اعمال نفوذ توسط بانک نگرا مالزی(BNM)، فضای تنفسی را برای بازسازی بخش های مالی و صنفی فراهم نمود.

اجرای این سیاست نامتجانس در دنیا، بازار سهام مالزی را مورد علاقه برای مطالعه قرار داد و این امر یک آزمایشگاه ایده آل را برای بررسی اثر کنترل سرمایه بر سرایت تلاطم و بازده را در بازارهای سرمایه مالزی به وجود آورد. در ادغام وسیع بازارهای جهانی، تجزیه و تحلیل اثرات سرایت تلاطم و بازده حیاتی است. اگر اطلاعات ایجادی در یک بازار، وابسته به پژوهشگران در بازار دیگر باشد و کارایی در بازار نسبت به اطلاعات در بازار دوم وجود داشته باشد. اثرات سرریزی در قیمت های سهام بازار دوم نشان داده خواهد شد( مثل کیم و روگرس[۱] ۱۹۹۵). نتایج این مقاله اشارات بالقوه ای برای تخصیص دارایی ، امنیت های قیمت گذاری داخلی، اجرای مصونیت جهانی و استراتژی های جهانی و ارزیابی پیشنهادهای تنظیمیبه جریانات محدودیت بین المللی سرمایه دارد( مانند کوتوماس و بوست[۲] ۱۹۹۵).

مولر و همکاران[۳] ۱۹۹۷، رامسی و ژنگ[۴] ۱۹۹۷،گنسی وهمکاران [۵]۲۰۰۵، به عنوان تذکر نشان دادند که تجار در بازارهای سهام از گروه های نامتجانسی تشکیل شده اند، از چندین لایه افق سرمایه گذاری یا مقیاس زمانی با طیف های گوناگون، از تجار با دید بلند مدت مانند یکسال و یا بیشتر و نهایتا تجار با دید کوتاه مدت معمولا کمتر از یک روز. بنابر این فعالیت بازار با هر افق تجاری نامتجانس است و این به طور پویایی بازخورد از همه طبقه های تجار را فراهم می کند. برطبق گفته مولر و همکاران۱۹۹۷ ، این طبقه بندی های متفاوت تجار موجب ایجاد عکس العمل های متفاوتی می شوند که باعث ایجاد انواع متفاوت قیمت و جابه جایی های نوسانات در بازار می شود. علی رغم تعداد زیادی تحقیقات تجربی در مورد اثرات سرریزی بین بازارهای سرمایه، نوعا کاربرد داده را فقط در یک دامنه زمانی بررسی کرده اند.

پاسخ تجار به اطلاعات و اتفاقات در بازار می تواند خیلی وسیع باشد. تکنیک موجک[۶] بازده ها و نوسانات بازار سهام را به مقیاس های متفاوت زمانی تبدیل نموده و این توانایی را دارد که ساختار اصولی را در افق زمانی نتفاوت آشکار کند. و این شامل جداسازی پویایی های محلی از جهانی و پویایی های دائمی و پایدار از فانی و گذرا است. تجزیه و تحلیل موجک همچنین می تواند یک ابزار قدرتمند برای پردازش سیگنال باشد. تکنیک موجک می تواند اجازه دهد که داده های سری زمانی در راه حل های چندگانه به اجزای مقیاس زمانی متعامد با فراوانی های متفاوت تجزیه شود. بازده و نوسانات بازار سهام به طور جداگانه می تواند در مقیاس های زمانی مختلفی تجزیه و تحلیل شود. مانند روزانه، هفتگی، ماهیانه. این یک سطح بالاتری نسبت به نگرش استاندارد ایجاد می کند که بر روی سری ها در دامنه زمانی معین کاربرد دارد.

کاربرد اخیر تجزیه و تحلیل موجک اثرات سرایت بازده و نرخ بازگشت را در بین بازار سهام آزمایش می کند.مانند کار لی[۷] ۲۰۰۴، شرکسی وهمکاران[۸]۲۰۰۴ فرناندز[۹] ۲۰۰۵، این ۳ مطالعه اثرات نوسانات سرایت و تلاطم بازده را در بین بازارهای سهام آمریکا و کره آزمایش کردند.

لی ۲۰۰۴، تایید کرد که وقایع سبکی که صرفا سبکی که صرفا اخبار از کشورهای توسعه یافته است بر بازارهای نوظهور تاثیر می گذارند و نه برعکس. شرکسی ۲۰۰۴، اثرات سرایت را در بین بازارهای سرمایه ایرلند، پرتغال، انگلیس و آمریکا تشریح کرده و به این نتیجه رسید که سرایت دو سویه مهم بین بازارهای نوظهور و انگلیس وجود دارد در حالی که وابستگی متقابل در بین بازارهای آمریکا یافت نشد. از طرف دیگر فرناندز ۲۰۰۵، به این نتیجه رسید که رابطه متقابل ۲ سویه ای بین بازارهای توسعه یافته مانند آمریکای شمالی و یا بازارهای در حال توسعه مانند آمریکای لاتین وجود دارد.

در این مقاله بازار مالزی به عنوان بازار نوظهور ارائه شده است. در حالیکه ایالت متحده آمریکا بزرگترین بازار در جهان را دارد و ژاپن، عظیم ترین بازار در آسیا و سنگاپور رهبر بازار در جنوب شرقی آسیا است.

تجزیه و تحلیل موجک در جداسازی نرخ های بازده بازار و تبدیلش به مقیاس های زمانی متفاوت کاربرد دارد. در این پژوهش ما به طور واضحی وابستگی درونی بین بازار مالزی با ۳ بازار عمده مورد بررسی قرار دادیم. این بررسی شواهدی جدید را در مورد اندازه بازار مالزی که به طور جهانی ادغام شده و چطور آسیب پذیر شده است، تهیه نموده و این یک نکته مهم برای بازارهای عمده خارجی است. مطابق مطالعه، روش های کنترل سرمایه تقسیم و بخش بندی شده، رابطه بین بازار مالزی با ۳ بازار عمده دیگر را در ۲ دوره، قبل از کنترل سرمایه( ۱۱ مارچ ۱۹۹۴ – ۳۱ آگوست ۱۹۹۸) و دوره بعد از کنترل سرمایه( ۱ سپتامبر ۱۹۹۸ – ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۷) مورد بررسی قرار گرفته است. این دو دوره برای بررسی کنترل سرمایه با اهمیت است و تغییرات رفتاری در رفتار تجار را به دنبال دارد.

در این مقاله بخش ۲، روش شناسی موجک را مرور می کند، بخش ۳ ، داده و مسائل مربوط به ۴ بازار سهام بحث می شود. در بخش ۴، نتایج تجربی کار گزارش می شود و نهایتا در بخش ۵، نتیجه گیری بحث ارائه می شود.

پاسخ دهید