مقاله انگلیسی ترجمه شده اقتصادهای متمرکز محلی: چه چیزی بر بقای شرکت ‌های ملی و فرا ملیتی ایتالیایی تأثیر می‌گذارد؟

دسته بندی:

قیمت: 120,000 ریال

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲   صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M466

 

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی ترجمه شده اقتصادهای متمرکز محلی: چه چیزی بر بقای شرکت ‌های ملی و فرا ملیتی ایتالیایی تأثیر می‌گذارد؟

عنوان انگلیسی:

Local Agglomeration Economies: What Impact on Multinational and National Italian Firms’ Survival?

چکیده فارسی:

هدف این مقاله تحلیل عوامل موثر بر بقای شرکت های  دارای رویکرد اقثصاد متمرکز محلی  و تأثیر متفاوات شان بر موسسات تولیدی ملی و فرا ملیتی ایتالیایی می‌باشد. در اینجا مجموعه بزرگی از داده‌های صفحه ا‌ی نامتعادل میکرو پنل ساخته شده از ۸۸۴۲۳۲ مشاهدات استفاده میکنیم که شامل شرکت ‌های مشترک جدید و فعلی است. داده‌ها بر اساس شرکت ، بخش و ایالت و شرکت ‌های مربوطه تولیدی که در ۱۱۰ ایالت ایتالیایی در طی ۲۰۱۰-۲۰۰۲ بومی شده اند ، تفکیک می شوند. مدل های مخاطره‌ی پیچیده‌ی نیمه پارامتری را جهت بررسی عوامل موثر بر مدت زمان بین راه‌اندازی شرکت و توقفش در فعالیت اقتصادی را با تمرکز بر نقش اقتصادهای شهرنشینی، گروه‌های صنعتی محلی ، تخصصی شدن صنعت، تنوع صنعت داخلی- خارجی، برای شرکت ‌های ملی وفرا ملیتی بکار می‌گیریم.

کلمات کلیدی: تجزیه تحلیل مدت زمان،  شرکت های چند ملیتی خارجی، تجارت بین‌المللی، امور مالی، سرمایه‌گذاری، کسب و کار، عملکرد شرکت ، توزیع‌ اندازه و مکان فعالیت های اقتصادی منطقه‌ای.

۱– مقدمه

تمرکز این مقاله بر کشف عوامل موثر بر بقای موسسات تولیدی ایتالیایی دارای رویکرد اقتصاد متمرکز داخلی و سرمایه‌گذاری بین المللی شرکت‌ها می‌باشد (کینلی، مانترسور، ویتوسی مارزتی ۲۰۱۲، فریتسچ، نوسلیت و اسچیندل ۲۰۱۰). شرکت های چند ملیتی‌ خارجی را در ایتالیا و شرکت ‌های ایتالیایی را با سرمایه‌گذاری در خارج از کشور در نظر می‌گیریم تا نقش فعالیت‌های  شرکت های چند ملیتی را بیابیم که در مطالعات اخیر به شدت برجدییت ارتباط آنها  با رشد و پویایی‌های شرکت ‌ها تاکید شده است (واگنر ۲۰۱۱، آلتومونت، آکیولانت و اتاویانو ۲۰۱۲).

 

کاربرد تجربی تحقیق  ما به اقتصاد ایتالیایی اشاره می‌کند، که توزیع جغرافیایی شرکت ‌ها در طول تاریخی توسط یک دوگانگی اقتصادی- اجتماعی مداوم بین شمال پیشرفته‌تر و مرکز و جنوب با توسعه‌ی صنعتی را مشخص می کند. این تقسیم پیامدهای مهمی برای روند شرکت  و صنعت دینامیک دارد (آدرتسچ، سانتارلی و ویوارنی ۱۹۹۹). ایتالیا همچنین یکی از محبوب‌ترین کشورها برای اقتصاد متمرکز و مناطق صنعتی می‌باشد. با این حال ، مطالعات تجربی اخیر درباره‌ی مناطق صنعتی ایتالیا بسیار مورد سوال قرار گرفته اند که شرکت ‌های منطقه انعطاف‌پذیری بیشتری را نسبت آنچه در گذشته داشتند نشان می‌دهند (بوگاملی، کریستادورو و زوی ۲۰۰۹، CENSIS 2010، ایزولینو و میکوکی).

احتمال خروج شرکت به عنوان تابعی از عوامل مختلف مربوط به اقتصادهای متمرکز با در نظر گرفتن سطح ایالت مطرح می‌شود: تراکم جمعیت، گروههای صنعتی داخلی، تخصص صنعت (شاخص بالاسا توسط ۹۱ateco 2 رقمی)، تنوع صنعت داخلی و صنعت میانی، پیرو همکاری اخیر توسط فرندکن، دن اورت، ووربرگ (۲۰۰۷) که بین گونه های مربوط و غیرمربوط با استفاده از بخش انتروپی Theil تمایز داده شده است. فعالیت‌های جهانی به سرمایه‌گذاری خارجی به سمت داخلی و سرمایه‌گذاری شرکت ‌های داخلی در خارج مربوط می شود. همچنین برای سایر متغیرهای استاندارد در مدل‌های مدت زمان در شرکت  (اندازه، بهره وری، میزان سرمایه، هزینه‌ی نیروی کار) صنعت (صادرات و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، موانع ورود به بازر مانند حداقل تراکم بازار و مقیاس بهره وری، گروه‌های Pavitt و  طبقات گروه‌های فناوری) در سطح ایالتی (میزان مرگ و میر، درجه راه‌اندازی، نوآوری، گرایش به صادرات، هزینه‌های دستمزد، بهره وری نیروی کار، رشد ارزش افزوده ، میزان بیکاری) را کنترل می‌کنیم. ما مدلهای مخاطره‌ی نیمه پارامتری را جهت تجزیه و تحلیل پدیده مدت زمان به منظور تعیین عوامل بقا با شرح دوره‌ی زمانی بین شروع به کار شرکت  و قطع  فعالیت های اقتصادی را بکار گرفتیم. متغیرها مربوط به جهانی شدن شرکت ، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تمرکز بر داخل و خارج، به ما این اجازه را می‌دهد تا متوجه شویم که چگونه روابط بین‌المللی تأثیر شرکت  و مشخصه‌های صنعت و اقتصادهای متمرکز داخلی را تغییر می دهد. بخش زیر (بخش ۲) یک مرور کلی بر فرضیه‌های ادبیات و شواهد تجربی با توجه به عواملی که ممکن است بر بقای کسب و کار تاثیر بگذارد، می باشد. بخش ۳ معرفی داده‌ها، بخش ۴ روش برآورد و همچنین تعاریف اساسی متغیرها وعلائم مورد انتظار را معرفی می‌کند. نتایج تحلیل تجربی در بخش ۵ و بخش آخر (بخش ۶) نتیجه‌گیری ارائه شده‌ است.

پاسخ دهید