مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : روش یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل و کاربری‌زمین برای استراتژی حمل‌ونقل و تخصیص کاربری‌زمین در چین

دسته بندی:

قیمت: 185,000 ریال

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۵  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M626

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  روش یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل و کاربری‌زمین برای استراتژی حمل‌ونقل و تخصیص کاربری‌زمین در چین

عنوان انگلیسی:

A land use and transportation integration method for land use allocation and transportation strategies in China

چکیده فارسی:

در این مقاله، ابتدا نوشته‌های مرتبط با تعامل بین کاربری‌زمین و حمل‌ونقل را بررسی‌می‌کنیم و سپس روش تخصیص کاربری جدید ‌زمین را به نام روش سه مرحله-دو-بازخورد ( روش یکپارچه) برای هردو تخصیص کاربری‌زمین و گزینه‌های سیاست حمل‌ونقل با پیاده‌سازی عملی توسعه می‌دهیم. سپس این روش را به پروژه طرح‌ریزی عمومی در شهری از چین با جمعیت بالای ۱٫۲ میلیون‌نفر بکارمی‌بریم. در این پروژه، استفاده از سه استراتژی تخصیص زمین و سه گزینه سیاست حمل‌ونقل را با استفاده از دو ابزار برنامه‌کاربردی ( با و بدون بازخورد)بااستفاده از این روش پیاده‌سازی‌شده در سیستم برنامه‌ریزی کاربری‌زمین UPlan و سیستم برنامه‌ریزی‌ حمل‌ونقل Emme ارزیابی‌می‌کنیم. نتایج نشان‌می‌دهند که استفاده از روش‌بازخورد (برنامه‌کاربردی دو) نتایج در کاهش فاصله خودرو و افزایش منطقه تحت پوشش خدمات اتوبوس حمل‌ونقل را در همان‌زمان متوقف می‌کند. باتوجه به استفاده از قابلیت‌دسترسی حمل‌ونقل و اندازه‌گیری ازدحام با پیاده‌سازی MSA، اندازه‌گیری دسترس‌پذیری روند همگرایی را بررروی تکرارها نشان‌می‌دهد. این خصیصه خوبی است که می‌تواند برای مقایسه‌های جایگزین استفاده شود. موضوع پژوهش‌های آینده نیز مورد بحث قرار می‌گیرد.

پاسخ دهید