دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته حسابداری : کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

دسته بندی:

قیمت: 100,000 ریال

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۶

تعداد صفحه انگلیسی: ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۹ صفحه فایل WORD

کد محصول:h33

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

عنوان فارسی:

مقاله ISI ترجمه شده رشته حسابداری : کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

عنوان انگلیسی:

applying the government accounting standards board

چکیده فارسی:

در ژانویه ۱۹۹۹: گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که دولت های محلی ارزش دارای های با ساختارهای زیر بنایی که آنها مالک می باشند نشان دهند. استفاده از این خطوط راهنمایی بسیار بحث برانگیز بود. به هر حال در اکثر موقعیت ها نهاد آن دولتی آنها را تحت سلطه درآوردند تا خطوط راهنمایی را دنبال کنند. در این مقاله، ما نشان خواهیم داد که کاربرد گزارش ۳۴ (GASB) مطابق با اصول مدیریت خوب دارایی می باشد. ما از اطلاعات و روش های سیستم مدیریت برای هومیلینزهای شهری استفاده می کنیم تا کاربرد نیازهای (GASB) را بیان کنیم

معرفی:

در ژانویه ۱۹۹۹، گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که نیاز بود که دولت های محلی ارزش دارایی های با ساختارهای زیربنایی که آنها مالک می باشند را نشان دهند. از لحاظ تاریخی، نهادهای بخش دولتی از گزارشات هزینه ها و درآمدها استفاده می کرد ولی ارزش سرمایه گذاری ها یا دارایی های شان را گزارش نمی کردند. به هر حال، برای مطابقت با اصول دیگر کار تجاری، علاقه زیاد به انتقال ترازنامه وجود دارد بخصوص زمانی که آن شامل دارایی ها می شود و مسئولیت عمومی را افزایش می دهند. همچنین، ارزیابی دارایی محافل کلیدی برای ارزیابی موفقیت در سازمان ها می باشد.

خطوط راهنمایی گزارشات (GASB) بحث برانگیز می باشد. در جولای ۱۹۹۹ جلسه انجمن ملی از مهندسین استان (NACE) هیئت و کمیته اجرایی راه حلی را ارائه داده که پیشنهاد می داد که (GASB) ساختارهای زیربنایی نیازهای گزارشی را در نظر گرفته و آنها را لغو کند. در ابتدا انجمن ادارات مالی واشینگتن پیشنهاد داد که نهادهای محلی خطوط راهنمایی در صورتی که هزینه های اصلی اتفاق می افتند تکمیل نکنند امّا قوانین مخصوص مهم بدانند. در طی سال های پانزدهم که نیازهای (GASB) تحت بررسی بوده است، علاقه به مدیریت دارایی همچنین مستقلاً فعالیت های قابل توجهی را در سازمان های دولتی فراهم کرده است (مانند انجمن ادارات حمل و نقل و مربوط به موقعیت چهار راه ها در آمریکا و انجمن شغل های عمومی در آمریکا) بخصوص نهادها و سازمان های حمایت کننده این مقاله ارتباطات بین موجودیت کار در مدیریت دارایی را گسترش می دهد و تلاش ها را بر روی ارزیابی دارایی و نیازهای (GASB) دنبال می کند. ما همچنین نشان خواهیم داد که چگونه خطوط راهنمایی در زمانی که از اطلاعات شهر هاپکینز استفاده می کنند کاربردی می باشد.

گزارش ۳۴ گسب:

گسب یک سازمان **ز خصوصی می باشد که عملیات پذیرفته شده برای گزارشات مالی دولتی مشترکاً تعیین می کند.

گزارشات دارایی های زیربنایی از سال ۱۹۷۹ نکته بسیار مهمی می باشد امّا کمتر از ۱ درصد از نهادها واقعاً آن را گزارش می دهند و کمتر دارایی های مستهلک شده را نیز گزارش می دهند. مقصود از نیازهای جدید که به عنوان گزارش شماره ۳۴ شناخته شده است قرار است گزارشات مالی سالانه که برای قانونگذاران، سرمایه گذاران و بستانکاران سودمندتر می باش ایجاد کنند. و اوّل از ارزیابی هایی اینکه آیا هزینه ها به تولیدات آینده تغییر می یابند و تغییرات مربوطه را در وضعیت مالی نمایندگی مطمئناً به دنبال دارد.

در گزارش ۳۴ نیاز است که مدیران مالی دولت یک وضعیت مهمی را به وجود آورده و آن را با وضعیت سال گذشته مقایسه کند. که به عنوان تصمیمات و تحلیلات مدیریت شناخته شده است. و کل وضعیت مالی را خلاصه کنند. صورت حساب های مالی بازنگری شده بر مبنای کل حسابداری به دست آمده برای کل فعالیت های دولتی مخصوصاً دارایی های فیزیکی قصد دارد که از MDA حمایت کند. مثالها در شکل ۲ ارائه شده است.

در حالی که گسب هیچ مکانیسمی برای تقویت نیازهای گزارشی ندارد. موقعیت های دولتی مشترکاً به نهادهای دولتی و محلی نیاز دارند تا عملیات پذیرفته شده عمومی را دنبال کنند. به عبارت دیگر، همان نیازهای کسب می باشد. به عنوان مثال، در قوانین دولتی مینبسوتا نیاز است که دولت های آن محل کل اصول حسابداری پذیرفته شده دنبال کنند.

موضوع این نیست که از چه روشی استفاده می شود بلوم، رئیس اداره مدیریت دارای FHWA انتشارات خود را در گزارشی به مدیریت دارایی AASHTO به عنوان نیروی وظیفه شناخته شده این چنین خلاصه کرده است:

اضافه کردن زیرساختارهای چهارراه به ترازنامه دولت اهمیت این دارایی ها را بالا می برد و توجه شان را به نیاز به برقراری شرایط شان که مثبت می باشد جلب می کند.

ارزش گذاری دارایی ها:

مانند مدیریت دارایی، ارزیابی دارایی ها نیز در روش های مختلف می تواند تفسیر شود. ارزش یک دارایی به این بستگی دارد که آیا شما علاقه مند به ارزش اختصاصی یا مالی آن می باشید. همچنین روش های مختلفی برای تعیین ارزش یک دارای و خود دارد که عبارتند از:

  • ارزش دفتری جاری ارزشی که بر مبنای هزینه های گذشته که مطابق با استهلاکات می باشد است.
  • ثبت ارزش هزینه جاری جانشینی که بر مبنای هزینه جانشینی برای شرایط جاری دچار استهلاک شده است.
  • ارزش بازار یا قیمت خریدار که قرار است بپردازد.
  • معادل ارزش جاری به جای ارزش قدیمی که مطابق با نوسانات می باشد.
  • ارزش مشخص شده تولید یا ارزش خالص موجود از سود خدمات زندگی باقیمانده.

نهادهای دولتی نیاز است که ارزش دارایی های زیرساختاری مانند جاده ها، پل ها، و تونل ها را گزارش دهند. گرچه نیازها در ژانویه ۱۹۹۹ مؤثر بودند یک دوره تغییر مشخص شده و اولین تکمیل در ژانویه ۲۰۰۲ صورت گرفت.

ارزش ممکنه به عنوان یک هزینه قدیمی *** استهلاک یا کاربرد روشن توصیف شده گزارش شود. کاربرد روش توصیف شده و دارایی های زیرساختاری نیاز نیست که مستهلک شوند اگر ۱) دولت آن دارایی هایی که از یک سیستم مدیریت دارایی استفاده می کند و دارای ویژگی های مشخصی می باشد و ۲) دولت می تواند آن دارایی های را سند بزند که آن دارایی ها تقریباً حفظ شده باشند مخصوصاً در سطح شرایط ایجاد شده و به وسیله دولت افشا شود.

کیفیت دولت ها افشاهایی درباره دارایی های زیرساختاری با توجه به نیاز به اطلاعات تکمیلی ساخته می شود. که شامل شرایط فیزیکی دارایی ها و میزانی که برای برقراری و حفظ آنها در طول زمان خرج می شود.

سیستم مدیریت دارایی باید یک فهرست اموال در تاریخ روز داشته باشد که شامل ارزیابی هایی از شرایط و برآورد میزان سالانه ای که هر سال برای حفظ این دارایی ها در سطح کارکرد که توسط گزارش نهاد مشخص شده نیاز است. گزارش شماره ۳۴ مثالی از ارزش دارایی ها بر مبنای ارزش دفتری که از هزینه قدیمی برآورد شده استفاده می کند و از استهلاک خط راست مانند زیر استفاده می کند.

درسال ۱۹۹۸ یک دولت ۶۵ مایل جاده در جاده ثانویه ای ایجاد کرد و هزینه های ساختار جاری از جاده های مشابه I یک میلیون دلار در هر مایل بود. کل هزینه جانشینی برآورد شده جاری از جاده ثانوی از شبکه کاری چهارراه بنابراین ۶۵ میلیون دلار بود. عمر متوسط تخمین زده جاده ها ۱۵ سال می باشد. بنابراین در سال ۱۹۸۳ در نظر گرفته شد که سال فراگیری می باشد. بر مبنای اداره حمل و نقل U.S اداره چهارراه مرکزی اطلاعات روند قیمت برای ساختار برای چهارراه مرکزی برای ۱۹۸۳ و ۱۹۹۸ و هزینه های ساختاری ۱۹۸۳، ۰۳/۶۹ درصد از هزینه های ۱۹۹۸ می باشد. هزینه های قدیمی برآورد شده از زیرسیستم بنابراین ۴۴۸۶۹۵۰۰ دلار می باشد. در سال ۱۹۹۸ دولت زیرسیستم را در صورت حساب های مالی اش گزارش کرده که هزینه برآورد شده ۴۴۸۶۹۵۰۰ کمتر از استهلاک انباشته شده برای ۱۵ سال بر مبنای میزان از تورم خارج شده می باشد. ii برآورد کرده که سیستم جاده دارای عمر مفیدی برابر با ۲۵ سال می باشد. البته بر فرض این که ارزش باقیمانده در پایان زمان هزینه استهلاک خط راست ۱۷۹۴۷۸۰ در سال می باشد و استهلاک جمع شده در سال ۱۹۹۸، ۲۶۶۲۱۷۰۰ دلار می باشد. در تصمیم گیری در زمینه یک روش، موجودیت اطلاعات و نتایج که عوامل انتقادی می باشند سودمند می باشند. ارزش دارایی ها می تواند برای ایجاد مسئولیت، تصمیم گیری و حمایت از تصمیم استفاده می شود و البته مهم است که برای تشخیص ارزش یک دارایی باید این سئوال که برای چه کسی نیز مطرح شود. برای پاسخ به این سئوال به دانش مصرف کننده از دارایی و در نظر گرفتن زمان با توجه به اینکه آیا یا نه ارزش دارایی ها ارزشش برای تولیدات آینده منعکس کند.

به عنوان مثال، بخش زیر استفاده از راه جاده ممکنه در همان شرایط بخش مسافرتی سنگین می باشد. برای مصرف کنندگان آنها ارزش های خیلی متفاوتی دارند امّا ارزش مثال بر مبنای شرایط ممکنه یکسان باشد.

پاسخ دهید